۶ طبقه خرمشهر یکی از بازماندگان ۸ سال جنگ تحمیلی بود که خانواده های آسیب پذیر و کم برخوردار را برای اسکان به سوی خود جذب کرده بود. ساختمانی مخروبه با ظاهری هولناک که هر لحظه احتمال فرو ریختنش می رفت و این نگرانی را برای شهروندان خرمشهر ایجاد کرده بود که تراژدی تلخی در این شهر و کشور رقم بخورد. در نهایت و پس از سال ها صدای منتقدان، مطالبه گران و رسانه ها شنیده شد. سازمان منطقه آزاد اروند که رسالت اصلی اش پرداختن به مسایل اقتصادی و جذب سرمایه گذار است نه بر اساس تعاریف و وظایف ذاتی اش، بلکه به دلیل دغدغه ها و نگاه اجتماعی و توسعه انسانی که همیشه به آن تاکید داشته، این رسالت را برعهده گرفت. معاونت فنی و امورزیربنایی این سازمان با دستور مستقیم مدیرعامل، سکان دار این اقدام پر فراز و نشیب شد سه ساله شد. پس از جلسات مختلف با اهالی ساختمان و جلب رضایت آنان سرانجام این سازمان توانست با خریدن ۴۸ واحد از مسکن مهر خرمشهر سرپناهی امن برای ساکنین ۶ طبقه فراهم کند و پایانی خوش برای این داستان رقم بزند. قرار است ساختمان شش طبقه طی سه ماه تخریب و توسط سازمان منطقه آزاد اروند در آن مکان یک مجموعه ورزشی احداث شود.

لینک کوتاه خبر