تکمیل پیست اسکیت مجموعه ورزشی امام خمینی(ره) اراک پس از ۱۴ سال ، این پروژه که در طول سال های اخیر نیمه کاره رها شده بود، به همت مدیران ورزشی استان مراحل پایانی خود را پشت سر میگذارد و بزودی افتتاح می شود.

لینک کوتاه خبر