فاز دوم تقاطع غیر همسطح آذربایجان در ارومیه به بهره برداری رسید.

لینک کوتاه خبر