چترا ، موسسه ای مردمی و غیردولتی است که از سال 85 با هدف کمک به خانواده های آسیب دیده از اعتیاد و ایدزایجاد شده است . این موسسه برای خدمت رسانی به افراد دارای رفتارهای پرخطر که به مراکز کاهش آسیب مراجعه نمیکنند ، ماشین های گشت سیار را فعال کرده است که کارشناسان به محل هایی که مخروبه و یا خارج از فضای شهری و تجمع افراد آسیب دیده هستند مراجعه کرده و به این افراد که اکثرا کارتن خواب و دارای اعتیاد می باشند آموزش ، اطلاع رسانی و خدمات رسانی میکنند.

لینک کوتاه خبر