عزاداری شب هشتم محرم-موکب کهیعص در خانه مداحان اهل بیت "عمارت فخرالدوله " برگزار شد .

لینک کوتاه خبر