اروند نشینان خرمشهری کوچک و بزرگ گام به گام با اهل حسین(ع) شمع به دست همگام شدند، همدردی کردند و ابراز ارادت نمودند.

لینک کوتاه خبر