به گذرهای بازار قدیمی اراک که سرک می کشی در مغازه ها و حجره های آن پیرمردانی را می بینی که گرچه تعدادشان از انگشتان دست فراتر نمی رود اما کوله باری از هنر و اندیشه به دوش می کشند و هویت فرش دستباف استان مرکزی را زنده نگه داشته اند و یکی از این اساتید محمد حسین رضایی معروف به آقا مراد ،متولد 1321 و از سال 1332 مشغول به طراحی نقشه قالی شده است و در حال حاضر هم در بازار تاریخی اراک مشغول به فعالیت می باشد.

لینک کوتاه خبر