زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه به رسم همه ساله در مراسمی نمادین با حضور رییس جمهوری به صورت ویدیوکنفرانس و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مدرسه "نوجوانان" واقع در خیابان فرجام تهران نواخته شد. به این ترتیب سال تحصیلی جدید به منظور جبران کسری آموزشی سال گذشته در پی همه گیری بیماری کرونا در کشور، دو هفته زودتر نسبت های قبل آغاز می شود. همچنین در این مراسم مدرسه خیرساز «نوجوانان» نیز افتتاح شد.

لینک کوتاه خبر