در پایان نشست هیات دولت تعدادی از وزرا در حیاط ساختمان دولت پاسخگوی خبرنگاران بودند .

لینک کوتاه خبر