شمار زیادی از سوگواران مشهدی و خراسانی استاد محمدرضا شجریان، در انتظار انتقال پیکر خسرو آواز ایران به آرامگاه توس هستند.

لینک کوتاه خبر