نشست اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران و مدیران خانه های سینما و تئاتر با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

لینک کوتاه خبر