دومین مجمع شورای سیاست گذاری شهرهای فعال ایران توسط فدراسیون ورزش های همگانی در هتل پارسیان آزادی برگزار شد .

لینک کوتاه خبر