همزمان با شیوع شتابان ویروس کرونا در ایران و به ویژه شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ که شمار مبتلایان و قربانیان را به میزان چشم گیری افزایش دارد، طی بخشنامه ای از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا شهر تهران به مدت ۲ هفته تعطیل خواهد بود . این مجموعه از نخستین روز این طرح در محله سهروردی تهران عکاسی شده است .

لینک کوتاه خبر