طبیعت برفی چشمه سبز گلمکان(خراسان رضوی) این روزها چهره زیبایی به این محدوده داده است.

لینک کوتاه خبر