سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد گفت: برخورد با تخلفات در حوزه اقتصادی در دستور کار است. یکی از تخلفات مهم این عرصه اسکیمر است. در این راستا 34 نفر دستگیر و 12 باند نیز منهدم شدند. این افراد 25 میلیارد تومان از اموال مردم را به سرقت برده بودند و بیش از 700 شاکی داشتند. او افزود: در حوزه قمار و شرط بندی نیز برخوردها ادامه دارد و در این مدت 183 نفر دستگیر شدند. گردش مالی این افراد بالغ بر 500 میلیارد تومان بوده است. اکثر آنان نیز راهی زندان شده اند. و همچنین 16 باند نیز در حوزه جرائم رایانه ای منهدم و 49 نفر نیز در این راستا دستگیر شدند. این باندها 637 شاکی دارند و 23 میلیارد از دارایی مردم نیز به آن ها بازگردانده شد. در حوزه فیشینگ نیز 7 باند منهدم شدند. این باندها 364 شاکی دارند که 2.5 میلیارد تومان از اموال مردم نیز در این حوزه کشف شد.

لینک کوتاه خبر