اردوی تیم ملی ژیمناستیک با حضور محمدرضا خسرونژاد، مهدی الفتی ، سعیدرضا کیخا، مهدی احمدکهنی و عبدالله جامعی در سالن ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام علی (ع) شهر الوند استان قزوین در حال برگزاری است .

لینک کوتاه خبر