طرح اقندار پلیس امنیت عمومی و طرح صاعقه پلیس پیشگیری با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ستاد فاتب برگزار شد.

لینک کوتاه خبر