معلولین قشری هستند که قدرت استدلال و استنباط فکری و تفکر در این عزیزان بالا بوده و غالبا هم به مراحل عالی پیشرفت تحصیلی دست پیدا می کنند و اگر هم ناکام باشند مطمئنا موانع محیطی بوده است که نگذاشته استعداد آنها شکوفا شود اما در عمل وجود یک سری موانع در مسیر زندگی این عزیزان احتمال آسیب های جدی را هم برای خود آنان و هم برای جامعه متصور می کند. وجود نگرش های منفی و آسیب رسان در سطوح مختلف تصمیم گیری جامعه نیز در این عرصه بی تاثیر نیست. سبحان الله قورچیان، مخترع و تسهیلگر امور معلولین است که در راستای تسهیل تردد معلولان آموزشگاه رانندگی معلولین را راه اندازی کرده با چند اختراع خودروها را برای رانندگی آنان آماده می کند. وی دو مدال طلای جهانی را از مسابقه ها و نمایشگاه مخترعین نابغه بین المللی کره جنوبی و رومانی کسب کرده است.

لینک کوتاه خبر