نمایشگاه عکس«زحمت و صنعت » به مناسبت هفته کارگر روز چهارشنبه در مسیر پیاده راه  اراک گشایش یافت.

لینک کوتاه خبر