بوز سینه نام کوهی از رشته کوه زاگرس بزرگ در ۵۴ کیلومتری جنوب غربی ارومیه است و در دهستان مرگور واقع شده که با ارتفاعی بالغ بر ۳۴۸۰ متر یکی از مرتفع‌ترین کوه‌های منطقه بشمار می‌آید. در زبان محلی بوز بمعنی یخ بوده و بوزسینه بمعنی سینه یخی میباشد.

لینک کوتاه خبر