اردیبهشت هر سال آیین برداشت گل محمدی و گلابگیری در باغ های میمند استان فارس برگزار می شود و این شهر میزبان گردشگران است ما امسال شرایط کرونا اجازه حضور گردشگران را نداد اما باغداران و تولیدکنندگان گل و کارگاههای سنتی و صنعتی بوی گل محمدی میمند را در فضای کشور و دنیا آکنده کردند.

لینک کوتاه خبر