آرامگاه قدیمی مسیحیان همدان که امروزه به عنوان پارک مریم شناخته می شود در محله شهناز همدان و خیابان آیت الله طالقانی، روانبخش، شهید حسن حسنی واقع شده است.

لینک کوتاه خبر