رونمایی از طرح همیار سلامت با حضور مدیران رسانه های خراسان رضوی در قالب تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نظام پزشکی مشهد و خانه مطبوعات خراسان رضوی انجام شد.

لینک کوتاه خبر