تجمع رای اولی ها در میدان آیینی امام حسین " علیه السلام" با شعار " نسل نو ایران نو " برگزار شد .

لینک کوتاه خبر