"حفیظ اله ولی رحمی" رئیس کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش افغانستان، "محمود یونس "دبیرکل ، "باورخان هوناک "و "محمد هاشم کریمی "نواب رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان با" سید رضا صالحی امیری "رییس کمیته ملی المپیک ایران نشست برگزار کردند.

لینک کوتاه خبر