محمد مهدی تندگویان معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان به همراه 3 نفر از مدیران ستادی به خراسان جنوبی سفر کردند

لینک کوتاه خبر