موزه اسناد تاریخ آموزش و پرورش استان فارس با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، معاون وزیر آموزش و پرورش و مسئولین استان فارس در شیراز افتتاح شد.

لینک کوتاه خبر