امروز پانزدهم خردادماه (June 5) روز جهانی محیط زیست است. همه‌ی ساکنان زمین یعنی انسان‌ها، حیوانات و گیاهان برای بقای خود به اکوسیستم‌های سالم وابسته هستیم. هم اکوسیستم‌های طبیعی و هم اکوسیستم‌های ساخته شده توسط انسان مانند شهرها و مزارع کشاورزی. هر سه ثانیه، جنگل‌های زمین به‌وسعت یک زمین فوتبال تخریب می‌شوند. در یک قرن اخیر نیمی از تالاب‌ها نابود شده‌اند و تاکنون ۵۰٪ از صخره‌های مرجانی ازبین رفته‌اند. با نابودی اکوسیستم‌ها، انتشار گازهای گل‌خانه‌ای و در نتیجه سرعت گرمایش زمین و تغییرات آب‌وهوایی افزایش یافته است. به‌دلیل اهمیت موضوع، سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی محیط زیست، ده‌سال پیش‌رو از سال 2021 تا 2030 را به‌عنوان دهه‌ی «بازسازی اکوسیستم‌ها» نامگذاری نموده است.

لینک کوتاه خبر