دو دختر جودوکار اراکی با شرایط کرونای که اغلب اماکن ورزشی در یک سال و نیم گذشته تعطیل بودند، تمرینات سخت و فشرده خود در خانه جودو و پارک دنبال میکنند و خود را برای حضور در رقابت های کشوری آماده می کنند.

لینک کوتاه خبر