با شروع فصل کاشت نشا برنج ،هر ساله جشن آغاز شالیکاری طی رسمی قدیمی که دربین مردمان این دیاردارای اهمیت است با بازی فوتشل (فوتبال در شالیزار ) در بین تیم های منتخب استانی این رشته ورزشی در روستای درب قلعه بخش ایج شهرستان استهبان برگزار می گردد.

لینک کوتاه خبر