وزیر بهداشت، مرکز آموزشی درمانی جامع زنان در ارومیه را افتتاح کرد.

لینک کوتاه خبر