نشست هم اندیشی و هم افزایی نهادها ودستگاه های اجرایی برای توسعه ورزش با حضور معاونین وزارت ورزش و جوانان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد .

لینک کوتاه خبر