فصل پاییز جلوه‌ زیبایی به کوچه‌باغ‌های خورهه محلات داده است؛ کوچه‌هایی که درختان تنومند قدیمی در حصار دیوارهای کاهگلی خودنمایی می‌کنند.

لینک کوتاه خبر