مردم اصفهان روز گذشته در پل خواجو اصفهان در کنار کشاورزان حاضر شدند تا مطالبه چندین ساله خود را در بستر زاینده رود، جاری کنند.

لینک کوتاه خبر