Sakineh Salimi

جمعی از خانواده های قربانیان عملیات های تروریستی منافقین در اعتراض به حمایت های سوئد از گروه های تروریستی در مقابل سفارت این کشور تجمع کردند .

نظر شما