Sakineh Salimi

مراسم گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد ساکن منطقه ۲۱ با حضور کاشانی پور شهردار این منطقه و جمعی از مسئولین و خیرین و بازیگران در شهرک سینمایی غزالی برگزار شد .

نظر شما