Matin Ghasemi

رونمایی موشک راهبردی بردبلند و نقطه زن «خیبر»

همزمان با آزاد سازی خرمشهر و ایام مبارک دهه کرامت، موشک راهبردی برد بلند و نقطه زن خیبر با حضور امیر آشتیانی وزیر دفاع رونمایی شد.

نظر شما