|

نشست کارگروه گردشگری کشور با حضور دکتر مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور در یاسج برگزار شد .