Bornanews.ir

مسابقات جهانی شطرنج دانشجویان جهان

چهاردهمین دوره رقابتهای شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان در امارات با کسب پنج برد یک تساوی و دو شکست برای نمایندگان ایران در دور نخست آغاز شد.

نظر شما