امام زاده سید نورالدین علوی (ع) از نوادگان امام اول شیعیان حضرت علی (ع) است که بقعه متبرکه آن در مرکز شهر اردکان واقع شده و زیارتگاه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت است و همچنین قدمت بقعه بر اساس سنگ نوشته ورودی آن، مربوط به دوره دیلمیان است و ساختمان قدیمی این امامزاده بامساحت حدود یک صد متر مربع مربوط به دوران صفوی و جز آثار ملی به ثبت رسیده و تاکنون چندین مرحله بازسازی شده است.