Seyed Rasoul Hoseininejad

کلوت‌های شهداد

«شهداد» تا کرمان صد کیلومتر فاصله و تا شهر افسانه‌ای «کلوت ها» 40 کیلومتر فاصله دارد. این منطقه در بین زمین شناسان به یکی از «قطب های گرمایی زمین» معروف است. همین خشکی کویر ممکن است گردشگران را از اروپای سبز به ایران بکشاند.

نظر شما