پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، استاندار فارس، امام جمعه موقت شیراز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقامات استانی و لشکری، ناشران، فرهیختگان، نویسندگان و مردم در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس در شهرک گلستان شیراز برگزار شد.