آئین گشایش ستادهای حزب اعتدال و توسعه فارس با حضور دکتر شجاعی قائم مقام ستاد مرکزی انتخابات دکتر روحانی، سید میر اعظم هاشمی رئیس گروه عشایر ستاد روحانی در استان فارس، سید ابوذر هاشمی رئیس حزب جوانان اعتدال و توسعه کشور برگزار شد. در این همایش احکام مسئولیت روسای ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی ( حزب اعتدال و توسعه فارس ) به آنها ابلاغ گردید.