در این سفر مهندس تندگویان ضمن دیدار با خانواده شهدا از کمپ ترک اعتیاد نیز بازدید نمودند.جلسه ستاد سازماندهی جوانان استان و تقدیر از جوانان برتر استان از دیگر برنامه های سفر یک روز وی به اردبیل بود