وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر به شهرستان تربت جام از چند پروژه درحوزه سلامت بازدید و کلینیک تخصصی نبی اکرم(ص) و مرکزغربالگری و بخش اورژانس بیمارستان سجادیه این شهرستان را افتتاح کرد.