با حضور جمع کثیری از مسئولان، پیشکسوتان و مربیان فوتبال، آیین سال یاد معلم اخلاق و اسطوره فوتبال ایران مرحوم"پرویز دهداری" در محل سینما نفت آبادان برگزار شد. در پایان این آئین از برخی پیشکسوتان عرصه فوتبال، ۶ دانش آموز برتر در بخش مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان دستاوردهای شادروان دهداری و سه مربی ورزشی از جامعه آموزش و پرورش با اهدای هدایایی تقدیر شد.