ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمان با حضور وزیر ورزش و جوانان، استاندار، نمایندگان کرمان و راور در مجلس، سرپرست معاونت سیاسی وامنیتی استانداری کرمان، مدیرکل ورزش وجوانان استان، اعضای سمن‌ها و نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد برگزار شد.