این مراسم توسط سازمان مردم نهاد موسسه غیر دولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور در سالن آمفی تاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.