میلاد حضرت زینب کبری(س) به عنوان روز پرستار نامگذاری شده که در استان قم نزدیک به 3 هزار پرستار مشغول به فعالیت هستند.