|

سازمان زیباسازی شهر تهران در پیشواز از بهار جشنواره هنری تخم مرغ های نوروزی برگزار می نماید. این جشنواره با هدف خلق آثار هنری به روش یکی از رسوم بومی ایران جهت ایجاد شور و نشاط در جامعه و زینت بخشی به فضای شهری در ایام نوروزاز طریق مشارکت هنرمندان رشته های تجسمی، برگزار می شود.